Fotogaleria

 • 03.jpg
 • 24.jpg
 • 48.jpg
 • 54.JPG
 • 100_0476.JPG
 • 100_0477.JPG
 • 100_5059.JPG
 • DSC00554.JPG
 • DSC00678.JPG
 • DSC01081.JPG
 • DSC03715.JPG
 • DSC05014.JPG
 • DSC05018.JPG
 • DSC07572.JPG
 • IMG_2033.JPG
 • Jola w kwiatach 006.jpg
 • new_DSCN4815.jpg

Odwiedzi?o nas!

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?25
mod_vvisit_counterWczoraj30
mod_vvisit_counterTen tydzie?225
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?488
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu140
mod_vvisit_counterW poprzednim miesi?cu1284
mod_vvisit_counterWszystkich840067
stat4u

Odwied? nas na Facebook

Facebook Image


Solniska na Owczym Bagnie •PDF• •Drukuj•
Grzybowo - Przyroda

Przewidywany rezerwat przyrody

Obiekt obejmuje obszar w p?nocno-zachodniej cz??ci miasta, na zachd od Pars?ty, mi?dzy Grzybowem a Kostrzewnem, na Owczym Bagnie (na mapie zaznaczony kolorem czerwonym). Przedmiotem ochrony powinna by? ro?linno?? szuwarowa i murawowa solnisk ( propozycja autorw waloryzacji przyrodniczej miasta wykonanej przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie).

Jest to fragment tzw. Ko?obrzeskich B?ot w tym cz??ci dawnego Jeziora Czarnego, jakie by?o tu w ko?cu XIX wieku. W obr?bie szuwarw trzcinowych na Owczym Bagnie (torfowisko niskie) znajduje si? kilka p?atw ro?linno?ci halofilnej o unikatowym charakterze ?rdl?dowym (uwarunkowane s?onymi ?rd?ami) podczas gdy charakter flory tam wyst?puj?cej jest nadmorski. Najbardziej interesuj?cym przyrodniczo zbiorowiskiem jest halofilny p?szuwar z jarnikiem solankowym, wyst?puj?cy tylko na jednym stanowisku.

Mapa1: Granice przewidywanego rezerwatu. Stanowiska halofitw oznaczono kolorem czarnym

Wyst?puj?ce tu rzadkie i chronione gatunki ro?lin: jarnik solankowy, mlecznik nadmorski, babka nadmorska, ?wibka morska, sit Gerarda, koniczyna rozd?ta, ponik?o jednoprzysadkowe, babka Wintera, ?oboda oszczepowata solniskowa, sitowiec nadmorski, ostrzew sp?aszczony, starzec b?otny, we?nianka w?skolistna.

Zagro?eniem dla tego cennego przyrodniczo obszaru jest ekspansja trzciny, sk?adowanie ?mieci i gruzu, przesuszenie, rozbudowa osiedli. Konieczne jest sezonowe koszenie trzciny lub ekstensywny wypas byd?a, oczyszczenie terenu z odpadkw oraz zakaz ich sk?adowania.
Cenny jest tak?e teren okalaj?cy przysz?y rezerwat po?o?ony pomi?dzy wybrze?em Ba?tyku i ulicami: Zachodni?, Grzybowsk?, Koralow?, Wczasow? (na mapie kolor ??ty).

S? tu trzcinowe szuwary i pastwiska na torfowisku niskim, ostoja w?drownych siewkowcw - czajka, biegus zmienny, kszyk oraz ptakw wrblowatych - kuku?ka, ?wierszczak, potrzos, trzciniak, rudzik, cierniwka, brz?czka, rokitniczka.

Obszar trzcinowisk na Owczym BagnieWyst?puje tu ponad to: bia?orzytka, cyranka, czapla siwa, g?siorek, kulik wielki, strumieniwka.

Spo?rd ssakw: borsuk, mysz zaro?lowa, nornik p?nocny, ryjwka malutka, dzik.

* * * * *

W Studium uwarunkowa? i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Ko?obrzeg przyj?tym Uchwa?? Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. nie przewidziano jakiegokolwiek obszaru do ochrony na Owczym Bagnie, natomiast cz??? ??k proponowan? w waloryzacji przyrodniczej do ochrony zaplanowano pod zabudow? i zalesienie oraz oglnodost?pny parking.

* * * * *

W Opracowaniu Ekofizjograficznym Ko?obrzegu z 2004 r. autorstwa mgr Zofii Kempi?skiej ocenia si?, ?e stan aktualny tego terenu nie spe?nia warunkw na utworzenie rezerwatu przyrody jak proponowano wed?ug waloryzacji przyrodniczej miasta. Proponuje si? utworzenie u?ytku ekologicznego w du?o mniejszych granicach wyznaczonych przez rowy melioracyjne po obu stronach ul. Wylotowej (mapa2). Zaproponowano tak?e obj?? ochron? dwa obszary cenne - bagienka z trzcinowiskiem i sitowiem b?d?ce zarwno zbiorowiskiem bior?norodno?ci i ostoj? rzadkich i chronionych gatunkw ptakw wodnych.

Mapa2: Granice proponowanego UE Owcze Bagno. Kolorem niebieskim oznaczono obszary cenne - bagna

Pierwsza budowla na obszarze Owczego Bagna w bezpo?redniej blisko?ci stanowiska ro?linno?ci halofilnej - zdj. nr 2 na pierwszym planie (obs. XII.2008 r.)

2. Zabudowa Owczego bagna. Baltik plaza - apartamentowiec


1. Zabudowa Owczego bagna. Baltik plaza - apartamentowiec


Budowa drogi na Owczym Bagnie (ul.Wylotowa). Stanowiska ro?linno?ci halofilnej w s?siedztwie drogi przestaj? istnie? (obs. V.2010 r.).

3. Budowa drogi powiatowej na Owczym Bagnie

Tekst i zdj?cia: Tadeusz Twardy

http://www.przyroda.powiat.kolobrzeg.pl/

 
Do 15 czerwca 2021r   Pokoje z ?azienk? - 35 z?/os (dzieci 2 - 6 lat - 20 z?), samodzielny domek 150 z?
15 czerwiec do 11 lipiec 2021   Pokoje z ?azienk? - 45 z?/os ( dzieci 2-6 lat 25 z?), Dzieci do 2 lat bezp?atnie, samodzielny domek 150 z?
11 lipiec do 15 sierpie? 2021   Pokoje z ?azienk? - 60 z?/os (dzieci 2-6 lat - 30 z?), Dzieci do 2 lat bezp?atnie, samodzielny domek 200 z?
Od 15 sierpnia 2021 do 01.09.2021   Pokoje z ?azienk? 45 z?/os (dzieci 2-6 lat - 25 z?), Dzieci do 2 lat bezp?atnie, samodzielny domek 150 z?
Od 01.09.2021 pokoje z ?azienka 35 z?, samodzielny domek 150 z?   Grzybowo twoje miejsce nad Ba?tykiem!
Ceny s? uzale?nione od terminu pobytu, znacznie taniej jest przed i po sezonie.   Oferujemy: - pokoje z ?azienkami, samodzielny domek murowany (dwa pokoje z ?azienk? i kuchnia)- we wszystkich pokojach jest telewizor, lodwka, radio, sprz?t na pla?? ( le?ak, parawan, koc), czajnik elektr. talerzyki, kubki, sztu?ce, Ponadto do dyspozycji wczasowiczw jest: - du?a kuchnia z ca?ym wyposa?eniem oraz jadalnia, - taras, - ogrdek z grillami i placem zabaw dla dzieci, - na terenie posesji znajduje si? zamykany parking
Akceptujemy zwierz?ta, po uprzednim uzgodnieniu.   Do pla?y mamy 450 m (6-7 minut spaceru).
Zadzwo? do nas!   tel: 94 3581482, 502197606, mozesz te? napisa? mailem lub na gadu gadu.
Dojazd z Ko?obrzegu   najlepiej i naj?atwiej jest dojecha? z dworca PKP autobusem miejskim nr 6, autobusem firmy ExpresBus lub autobusem Arriva (dawny PKS)