Dojazd do Grzybowa i do Ko?obrzegu •Drukuj•
Dojazd - Dojazd

Dojazd z Ko?obrzegu do Grzybowa mo?e by? realizowany w sposb bardzo r?norodny:

- najlepiej i naj?atwiej jest dojecha? z dworca PKP autobusem miejskim nr 6 (wysiadamy na przystanku Grzybowo Klin ( ul. Ja?owcowa - to tylko 70 m do nas, na s?siedni? ulic?)

- linia prywatna "Express Bus" (przystanek nr 1 linii prywatnych, przy dworcu PKP w Ko?obrzegu), wysiadamy na przystanku " Grzybowo poczta" ),

- autobusami "Arriva" - dawny PKS, w Ko?obrzegu przystanki obok dworca PKP, W Grzybowie wysiadamy przy poczcie.

Szczeg?owe rozk?ady jazdy dost?pne s? w "Menu dodatkowym" na stronie g?wnej naszej witryny internetowej oraz poni?ej:

- komunikacja miejska, autobus nr 6 z Ko?obrzegu do Grzybowa,

- komunikacja miejska, autobus nr 6 z Grzybowa do Ko?obrzegu

- Expres Bus nr "6" z Ko?obrzegu do Grzybowa (wysiadamy na przystanku Grzybowo - Klin (ul. Ja?owcowa)

- Expres Bus nr "6" z Grzybowa do Ko?obrzegu (wsiadamy na przystanku przy ul. Borkowskiej vis a vis o?rodek "Diament")

- Arriva (dawny PKS)

- Express Bus z Ko?obrzegu do Grzybowa (wysiadamy przy poczcie)

- Express Bus z Grzybowa do Ko?obrzegu (wsiadamy przy poczcie)

- Rozk?ad jazdy PKP